Gdje sam?

Dobar, bolji, najbolji!

Udruga «Igra» je neprofitna organizacija koja djeluje od 1999. godine. Osnovni cilj rada Udruge je pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći. Udruga traži diplomirane stručnjake, apsolvente i studente socijalnog rada, pedagogije, socijalne pedagogije i psihologije koji žele volontirati s djecom osnovnoškolske dobi u projektu Dobar, bolji, najbolji. Klikni da pročitaš više!

Ovaj projekt provodi se od 1999.godine. Projekt je namijenjen djeci osnovnoškolske dobi (2 – 8 razreda) za koju nastavnici i stručni suradnici procjenjuju da ne iskorištavaju u potpunosti svoje potencijale ili da višak energije usmjeravaju kroz neprihvatljivo ponašanje.

Osim što se radi s djecom radi se i s njihovim obiteljima i surađuje sa nastavnicima i stručnim suradnicima škola.

Opći cilj projekta je prevencija neprihvatljivog ponašanja kroz pružanje stručne pomoći djeci u razvoju njihovih potencijala, te njihovim roditeljima u razvoju odgovornijeg i kvalitetnijeg roditeljstva.

Neki od kratkoročnih ciljeva su: razvoj kreativnosti, razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, organizirano i svrsishodno provođenje slobodnog vremena, poboljšanje školskog uspjeha i aktiviranje roditelja u odgojnom procesu.

Rad se provodi kroz sljedeće oblike: grupni rad (igraonice i radionice kreativnog mišljenja), individualni rad, radionice za roditelje, obilasci obitelji, izleti, supervizije, kontakti i suradnja sa školskim osobljem, dodatne edukacije i evaluacija projekta.

Izvoditelji aktivnosti su: diplomirani stručnjaci, apsolventi i studenti socijalnog rada, pedagogije, socijalne pedagogije i psihologije.

Projekt se financira iz donacija i sponzorstava koja se dobivaju putem natječaja koje raspisuju razne vladine i nevladine organizacije.

Koordinatorica programa: Tadeja Barun, dipl. soc. radnik

tadeja.barun@udrugaigra.hr