Gdje sam?

Dođi, sortiraj, pomozi! :D

Are You Syrious organizira sortiranje i slaganje doancija kako bi što efikasnije odgovorio na potrebe koje dolaze s terena. Uključite se u akciju sortiranja i slaganja donacija i direktno pomozite izbjeglicama.

Priprema je pola posla, a ciljano slanje donacija koje su prijeko potrebne na terenu je od ključne važnosti. Kako bi mogli što efikasnije i bolje odgovoriti na potrebe na terenu nužno je dobro organizirati skladišta te kvalitetno sortirati donacije koje se tamo nalaze.

Za više detalja i prijavu na projekt kliknite ovdje.