Gdje sam?

Dubranec Festival

Malo selo u brdima Vukomeričkih gorica samo 20 km od Zagreba. Kako ga pokrenuti, građane aktivirati, kako upoznati doseljenike i starosjedioce,kako zajedno pokrenuti razvojne projekate? Koji su to razvojni temelji zajednice, kako razviti ekološke resurse, kako se izboriti s institucijama, kako kad smo tako mali? Kao početak odgovaranja na sve te izazove - Dubranec Festival.

Više o projektu / Prijava.