Gdje sam?

Glasajte za super volontere - Volonterski Oskar 2013.

Ovim putem pozivamo građane da pročitaju priče troje kandidata i glasaju po svom izboru do 25. veljače 2014. za Volonterski Oskar, zagrebačku nagradu za volontera/ku godine. Povjerenstvo je od 13 jako dobrih kandidata izabralo one najbolje, a sada su na redu građani da odaberu kandidata/kinju za kojeg/ju smatraju da zaslužuje ovu nagradu. 

Glasajte i pročitajte više o kandidatima ovdje.

Ovim putem pozivamo građane da pročitaju priče troje kandidata i glasaju po svom izboru do 25. veljače 2014. za Volonterski Oskar, zagrebačku nagradu za volontera/ku godine. 

Izaberite svog kandidata između:

§  Mile Mrvalj (1959.), volonter udruge Ulični suputnik

§  Maša Vikić-Topić (1986.), volonterka Dječjeg doma Zagreb

§  Adrijana Žilić Micevski (1982.), volonterka Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

 

Glasati možete elektronskim putem na internetskoj stranici VCZ-a, u uredu VCZ-a putem glasačkih listića ili slanjem svojih glasova poštom na adresu Volonterskog centra Zagreb, Ilica 29. Da bi bila valjana, pošiljka treba sadržavati Ime i prezime, OIB i potpis osobe koja glasuje, te ime i prezime kandidata kojemu se daje glas.

Dodjeljivanjem Volonterskog Oskara želimo istaknuti poseban i nezamjenjiv doprinos kojeg volonterke i volonteri daju razvoju zajednice i poboljšanju kvalitete života u Gradu Zagrebu.

Provedba natječaja za dodjelu nagrade Volonterski Oskar provodi se u suradnji s Gradom Zagrebom, Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.