Gdje sam?

GO GOO!

 Želite saznati više o ljudskim pravima i neformalnom obrazovanju, promijeniti nešto te se potruditi za bolje sutra?

Pozivaju se zainteresirani da sudjeluju u kampanji u kojoj će se organizirati akcije on line i na društvenim mrežama, organizirati direktne akcije i performansi u javnom prostoru te organizirati tribine, rasprave i prilike za razmjenu mišljenja. 

Kampanja GO GOO! provodit će se od rujna 2015. do travnja 2016., a kao najava kampanje bit će organizirana javna akcija na Dan mladih 12.8.
Kampanja predstavlja jedinstvenu priliku da se o ovoj temi čuje glas učenika/ica, nastavnika/ica i civilnog društva te da se na taj način doprinese osvještavanju šire javnosti o važnosti građanske participacije i informiranosti te da se u fokus stavi važnost obrazovanja, a osobito uvođenje sustavnog i kvalitetnog građanskog odgoja i obrazovanja na sve razine obrazovanog sustava RH.

Detalje o projekti i prijavi pogledajte ovdje