Gdje sam?

Hrvatska linija pomoći za rijetke bolesti

Hrvatska linija pomoći za rijetke bolesti će se uspostaviti u suradnji s EURORDIS-om, Europskim udruženjem za rijetke bolesti te će se uvrstiti u Europsku kartografiju linija pomoći za rijetke bolesti. Hrvatska linija pomoći raditi će po standardima EURORDIS-a i koristiti će sve dostupne alate za unaprijeđenje kvalitete usluge.

Cilj uspostavljanja Hrvatske linije pomoći je omogućiti svim oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji da dobiju potrebnu pomoć i podršku u problemima s kojima se susreću u svakodnevnom životu. Najčešća pitanja se odnose na dostupnost lijekova i terapija te mogućnosti ostvarivanja socijalnih i drugih prava.

Volonteri koji će raditi na liniji pomoći imati će podršku osoblja Hrvatske udruge za rijetke bolesti u svome radu te će proći potrebnu edukaciju kako bi stekli potrebna znanja i vještine za rad na liniji pomoći.

Sa svakim volonterom biti će potpisan ugovor o dugoročnom volontiranju te će, sukladno mogućnostima Udruge, biti pokriveni troškovi volontiranja.

Više o projektu / Prijava.