Gdje sam?

Konverzacijske grupe za hrvatski jezik

 Are You Syrious organiira konverzacijske grupe za polaznike početničkog tečaja hrvatskog jezika koje bi se održavale od sredine travnja do lipnja. Trajale bi 1 sat i 30 minuta u popodnevnim satima, četvrtkom i petkom. 

Ideja je da prvi dio sata prati lekcije koje će se obrađivati na tečaju. Nakon toga, sljedećih 30 minuta otvoreno je za neformalni razgovor na hrvatskom jeziku u kojem se mogu proći recentne stvarne situacije u kojima su se naši korisnici susreli s jezičnom barijerom u razgovoru s govornicima hrvatskog jezika.

Na stranici " Konverzacijske grupe za hrvatski jezik" možete pročitati više o projektu i prijaviti se.