Gdje sam?

Kulturpunktova novinarska školica

Kulturpunktova novinarska školica - Svijet umjetnosti edukacijski je program u sklopu kojeg mladi imaju priliku usvojiti temeljne vještine novinarskog zanata te ključna znanja o suvremenim kulturnim i umjetničkim praksama.

Školica je projekt koji udruga Kurziv provodi od 2009. i u kojem je dosada obrazovano više od 120 mladih ljudi. Kulturpunktova novinarska školica besplatna je za sve polaznike te je trenutno jedan od opsežnijih programa neformalnog obrazovanja na temu suvremene vizualne umjetnosti u gradu Zagrebu, a održava se u jesensko-zimskom ciklusu.

U sklopu volontiranja odabrani sudionici će imati priliku upoznati se s dinamičnim, angažiranim i inovativnim kulturnim i umjetničkim praksama koje nastaju u polju nezavisne kulture; sudjelovati u koncipiranju edukacijskog programa i javnih događanja; sudjelovati u organizaciji edukacijskog programa i javnih događanja (logistika i produkcija).