Gdje sam?

Live Out Loud/Nanbudo kao zdrav način života: projekt zdravstveno usmjerene tjelovježbe - snimatelj

Program LOL / Nanbudo kao zdrav način života , program je zdravstveno usmjerene tjelovježbe za cijelu obitelj (5 - 95 god) temeljen na terapijskim vježbama nanbudoa koji se provodi tijekom školske godine kroz radionice koje se održavaju vikendom.

Traži se predanu i kreativnu osobu koja posjeduje profesionalni fotoaparat/kameru te opremu za snimanje zvuka, koja ima iskustva u snimanju i obradi video snimki.

Volonter će trebati biti prisutan na svakoj radionici i snimati vježbe/tehnike sa zvukom te ih u što kraćem vremenu obraditi i loadati na You Tube kanal udruge (ili sl.).

Više o projektu i načinu prijave možete naći ovdje