Gdje sam?

LJETO U FORITCI!

Centar za rehabilitaciju Fortica traži volontere za druženje sa djecom koja imaju teža ili teška fizička i intelektualna oštećenja, te im je potrebna ljubav i pažnja veselih volontera. 

Volonteri će biti uključeni u strukturirane zajednička druženja i različite kreativne aktivnosti s korisnicima uz vođenje stručnog tima ustanove, te će raditi u dvije grupe: 

#BudiSebičanVolontriaj i prijavi se na projekt.