Gdje sam?

Mladi, volontirajte za mlade!!

Klub za mlade te ovim putem poziva da sudjeluješ u radu i osmišljavanju njihovih aktivnosti i programa, pošto veći dio programa kluba kreiraju i provode upravo - mladi za mlade!

U sklopu Kluba za mlade provodit će se radionice i aktivnosti kroz 5 sekcija u kojima se imaš prilike okušati:

Svaka sekcija ima svog koordinatora koji će u suradnji s mladima organizirati mjesečne aktivnosti koje će se provoditi u prostoru. Volonteri će također moći predlagati i sudjelovati u organizaciji dodatnih aktivnosti koje njih same zanimaju.

Pročitaj OVDJE više informacija o projektu i koje su sve to volonterske pozicije na koje se možeš prijaviti!