Gdje sam?

Podrška djetetu u bolnici

Dragi volonteri/ke,

Krijesnica treba volontera/ku za kratkoročno volontiranje u sklopu kojeg bi volonter/ka 2-3 puta tjedno posjećivalo 2-godišnjeg dječaka koji je na liječenju u Klaićevoj bolnici. Dijete je iz druge županije i obitelj nije u mogućnosti redovno ga posjećivati.

Dragi volonteri/ke,

Krijesnica treba volontera/ku za kratkoročno volontiranje u sklopu kojeg bi volonter/ka 2-3 puta tjedno posjećivalo 2-godišnjeg dječaka koji je na liječenju u Klaićevoj bolnici. Dijete je iz druge županije i obitelj nije u mogućnosti redovno ga posjećivati.

Ovakva volonterska pozicija je veoma zahtjevna u psihoemocionalnom smislu te će volonter/ka trebati proći određeni psihotest u selekcijskom procesu i tijekom volontiranja će imati osigurano individualno savjetovanje.

Dječak je veseo i razigran i prilikom posjeta bi se s njim igralo i razgovaralo.

Ako ste zainteresirani, prijavite se ovdje.

Tim Krijesnice