Gdje sam?

Podrška razvoju potencijala djece s posebnim potrebama u dječjem vrtiću

 U Dječjem vrtiću Trnsko djeca s posebnim potrebama su uključeni u redoviti rad grupe.  Potrebna im je posebna pažnja, briga i posvećenost odraslih. 

 Rad volontera bio bi usmjeren na poticanje razvoja djetetovih kompetencija, a naglasak bi bio na poticanju komunikacije s drugom djecom, poticanje na sudjelovanje u aktivnostima skupine te razvoju specifičnih vještina i znanja djeteta. 

Više o projektu i načinu prijave pogledajte ovdje