Gdje sam?

Pomoć u razvoju odnosa i komunikaciji s građanstvom!

Autnomna ženska kuća Zagreb traži volontere i volonterke za širenje komunikacije sa postojećim i potencijalnim donatorima kako bi osigurali financijska sredstva za održavanje kontinuiteta i kavalitete rada savjetovališta i skloništa za žene i njihovu djecu koje su preživjele obiteljsko nasilje. 

Volonteri trebaju imati visoku zainteresiranost za problematiku obiteljskog nasilja, a biti će raspoređeni na aktivnosti prema svojim znanjima, vještinama, iskustvu i preferencijama. 

#BudisebičanVolontiraj i još uvijek se stigneš prijaviti na projekt.