Gdje sam?

Pomoć u učenju i organizaciji druženja

Dragi volonteri i drage volonterke, Dječji dom Zagreb - podružnica A.G.Matoš treba pomoć volontera/ki u pomaganju štičenicima Doma u savladavanju gradiva poput matematike, fizike, kemije, engleski i francuski i jezik. Osim pomoći u učenju, potrebna im je podrška u organizaciji i osmišljavanju provođenja slobodnog vremena štićenika Doma.

Više o projektu / prijava.