Gdje sam?

Pomoć u učenju - Savjetovalište Luka Ritz

Projekt ''Pomoć u učenju'' nastao je kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci u savladavanju školskog gradiva. Učenje bi trebalo biti najzabavnija aktivnost u djetetovom životu. Nažalost, od djece se često očekuje da nauče puno, ali im se u tom zahtjevu ne pojašnjava kako učiti. Zbog toga mnoga djeca stvaraju obrambeni zid koji im omogućava da učenje doživljavaju isključivo kao težak, naporan i mukotrpan posao.

Više o projektu / Prijava .