Gdje sam?

"Pomoć u učenju" volonteri-instruktori

Projekt „pomoć pri učenju“ provodi centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“. Cilj projekta ima za cilj pomoć i podršku djeci slabijeg materijalnog statusa u učenju i uspješnom polaganju školske godine.

Centar "Sunce" traži studente-volontere ili već akademski obrazovane volontere koji su voljni davati instrukcije osnovnoškolskoj djeci iz određenih nastavnih predmeta. Volonteri-instruktori će, radi ostvarivanja još veće razine kompetentnosti, kreativnosti u davanju instrukcija, prolaziti jednu edukaciju čija je svrha usvajanje pedagoško-psiholoških osnova u pojašnjavanju nastavnog gradiva.

Prijavite se na projekt ovdje.