Gdje sam?

Poziv na internship program

Institut za razvoj poduzetništva u europske projekte - IRPEU provodi projekt „Q&A 4U - Questions and Answers for You“ s ciljem podizanja svijesti zainteresirane javnosti o EU fondovima. Projekt financijski podupire Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske u RH kroz program malih potpora MATRA CAP i tvrtka EU PROJEKTI.

Institut za razvoj poduzetništva u europske projekte - IRPEU provodi projekt „Q&A 4U - Questions and Answers for You“ s ciljem podizanja svijesti zainteresirane javnosti o EU fondovima. Projekt financijski podupire Veleposlanstvo kraljevine Nizozemske u RH kroz program malih potpora MATRA CAP i tvrtka EU PROJEKTI.

U sklopu projekta organizira se internship program te stoga pozivamo visoko motivirane i zainteresirane studente završnih godina Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta, Ekonomskog fakuteta, VERN-a i Zagrebačke škole ekonomije i managementa za sudjelovanje u Internship programu IRPEU, u razdoblju od siječnja 2013. do siječnja 2014.

Internship program obuhvaća suradnju u projektima IRPEU koji se primarno odnose na područje EU fondova kako slijedi:
• uređivanje prvog hrvatskog portala o EU fondovima (eu-projekti.info),
• sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU i drugih fondova
• istraživanje EU tema i pisanje članaka za portal
• suradnja s organizacijama iz javnog, poslovnog i civilnog sektora

Prijaviti se možete ovdje.