Gdje sam?

Pratnja korisnika Doma za starije na preglede

Ako imate dovoljno slobodnog vremena i želje za pomoć starijim osobama, prijavite se na projekt pomoći u organiziranju pratnje korisnika na specijalističke preglede.

Dom za starije i nemoćne osobe Sveti Josip traži volontere koji bi jednom tjedno pratili njihove korisnike na specijalističke pregelede u obližnju bolnicu te ih dopratili natrag u Dom nakon obavljenog pregleda.

#BudiSebičanVolontiraj i prijavi se na projekt OVDJE.