Gdje sam?

SOLIDARNOST NEMA GRANICE!

Centar za mirovne studije traži volontere_ke studente_ice prava ili pravnike_ice za sudjelovanje u izgradnji mreže pravne podrške za tražitelje azila, strance pod supsidijarnom zaštitom i izbjeglice.

Volontiranje se sastoji od: 

#BudiSebičanVolontiraj i prijavi se na projekt