Gdje sam?

Sve za tebe

Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program PHARE 2006, a provodit će se na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 12 mjeseci, s početkom 28.11.2008. godine. Glavni cilj projekta je povećati razinu uključenosti i integracije mladih u društveni i politički život, te razvoj civilnog društva u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Specifičan cilj projekta usmjeren je na izgradnju kapaciteta mladih kroz osiguran pristup relevantnim informacijama za mlade u uspostavljenim Informativnim centrima za mlade, te kroz promociju njihove uključenosti u neformalnu edukaciju, međusektorske timove i prijenos iskustava iz Europske unije u Hrvatsku.

U partnerstvu s gradom Vukovarom i gradom Siskom, zajedničke aktivnosti biti će usmjerene mladima, posebice kroz: - osnivanje dva Informativna centra za mlade u Vukovaru i Sisku - redovito informiranje, savjetovanje i neformalnu edukaciju Pored spomenutog, projektne aktivnosti omogućit će: - izgradnju kapaciteta voditelja informativnih centara, posebice kroz prijenos iskustava iz EU u Hrvatsku, koji će u obliku treninga prenijeti stručnjaci i treneri iz Europske agencije za informiranje i savjetovanje mladih – ERYICA, kao i kroz planirane radne posjete - razvoj Informativnih centara za mlade kroz uspostavu lokalnih međusektorskih timova, te timova volontera

Više o projektu / prijava.