Gdje sam?

Udruga Spirit traži volontere

Udruga za zaštitu životinja Spirit traži odgovorne i marljive volontere koji žele pomoći Udruzi. Potrebno je više volontera, Ponajviše su nam potrebni oni koji mogu prevesti donacije ili životinje, hranu po potrebi, te oni koji bi dolazili u sklonište po unaprijed dogovorenom terminu.

Za volontiranje se mogu javiti punoljetne osobe kao i maloljetne osobe od 15 i više godina, koje moraju imati pristanak skrbnika. Volonteri potpisuju volonterski ugovor.

Udruga Spirit traži odgovorne i marljive volontere koji žele pomoći Udruzi na jedan od slijedećih načina:

1.) dolascima u azil prema dogovoru sa udrugom i drugim volonterima, šetanje, hranjenje, čišćenje bokseva
2.) prijevozom bolesnih i ranjenih životinja veterinaru, prijevozom životinja u nove domove
3.) privremenim smještajem životinja u vlastitom domu
4.) organiziranjem akcija sakupljanja donacija i prijevozom istih, oglašavanjem životinja, kontaktiranjem vlasnika udomljenih životinja, traženjem sponzora i donatora
5.) kompjuterskom i informatičkom podrškom
6.) izradom bokseva i kućica, ograde i drugih objekata u azilu.

Više o projektu / prijava.