Gdje sam?

VCZ obilježava Međunarodni dan volontera sortiranjem donacija za izbjeglice

 VCZ ovi djelatnici i volonteri provest će akciju organizacije skladišta građanske inicijative Are You Serious? kako bi im pomogli da što efikasnije i bolje odgovore na potrebe izbjeglica na terenu.

 Logistika i priprema su neizmjerno važne kako bi volonteri i aktivisti na terenu mogli što efikasnije pružati pomoć izbjeglicama. U dva dana plan je razvrstati donacije odjeće, obuće, hrane i higijenskih potrepština na način koji je najefikasniji za podjelu na terenu. Isto tako posložiti sortirane donacije na unaprijed određena mjesta u skladištu te prevesti dio donacija iz jednog u druga skladišta. 

Volontiranje je moguće u dva terimna. Za prijavu u terminu 28.11. pogledajte ovdje: www.vcz.hr/lokalno-volontiranje/pretrazivanje-projekata/projekt-2615/

Za prijavu u terminu 1.12. pogledajte ovdje:www.vcz.hr/lokalno-volontiranje/pretrazivanje-projekata/projekt-2616/