Gdje sam?

Volontiraj na Filozofskom fakultetu Zagreb

Dragi volonteri i volonterke, Filozofskom Fakultetu u Zagrebu trebaju osobe koje su voljne pomagati studentima s invaliditetom u savladavanju svakodnevnih prepreka na koje nailaze tijekom dana, dok borave u zgradi Fakulteta.

Volonterka/volonter bi obavljao sve one radnje koje se mogu svesti pod pojmom osobnog asistenta studentima s invaliditetom, a koje ne ugrožavaju život, dostojanstvo, čast ni ugled volonterke/ volontera i korisnika volontiranja, posebice se od volonterke/ volontera očekuje da bude pratnja korisniku volontiranja do kantine radi ručanja ili konzumiranja osvježavajućeg ili toplog napitak, da otprati korisnika volontiranja u predavaonicu ili u sobu neke od službi Filozofskog fakulteta, u Knjižnicu Filozofskog fakulteta ili da osobno obaviti neki zadatak umjesto korisnika volontiranja primjerice posudi knjigu, doda mu kaput ili jaknu ili kapu sa vješalice ili pomogne korisniku volontiranja sići ili popeti se uz invalidsku rampu odnosno uz ili niz stepenice i/ili slično.

Više o projektu / Prijava.