Gdje sam?

Volontiraj u Centru "Key"!

Voliš kreativnost i slobodno izražavanje? Želiš proširiti riječ o pravima životinja, zaštiti okoliša, iznijeti svoje mišljenje, opisati svoje iskustvo, pomoći životinjama?

Prijavi se na projekt Centra za zaštitu životinja i prirode "Key"!

Centar za zaštitu životinja i prirode "Key" poziva na volontiranje sve zainteresirane koji dijele njihovu misiju i viziju o tome što svijet može biti kada svatko od nas počne raditi svoj dio u očuvanju životinja i okoliša.

Otvoreni su za nove ideje a pomoć im je potrebna pri realizaciji sljedećih aktivnosti:


Vjerujemo da ćeš uspjeti pronaći poneki volonterski angažman za sebe u Centru "Key", a više o projektu i prijavi možeš vidjeti ovdje.