Gdje sam?

Volontiraj u stvaranju izložbe!

Institut za istraživanje avangarde ima potrebu za volonterima koji će svojim radom sudjelovati u stvaranju najveće izložbe umjetnosti Istočne Europe.

Volonteri će, prema svojim znanjima i preferencijama, sudjelovati u aktivnostima:
- osmišljavanja marketinškog plana,
- provođenje marketinškog plana,
- prevođenje kraćih informativnih materijala,
-popisivanje i katalogizacija radova,
- istraživanje radova i umjetnika koji će biti predstavljeni na izložbi,
- ostalo prema idejama i željama volontera.

#BudiSebičanVolontiraj i prijavi se na projekt OVDJE.