Gdje sam?

Volontirajte i pružite im priliku!

Ako voliš naš hrvatski jezik i želiš pomoći drugima da ga nauče, svakako se prijavi za sudjelovanje na ovom projektu! :)

Rehabilitacijski centar za stres i traumu provodi projekt čiji cilj je integracija azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, njihovo osposobljavanje za uključivanje u svakodnevni život i na tržište rada.

Pozivaju te da im pomogneš u pružanju podrške u učenju hrvatskog jezika i znanja potrebnih azilantima i osobama pod supsidijarnom zaštitom za uključivanje na tržište rada.

#BudiSebičanVolontiraj i prijavi se na prijekt OVDJE!