Gdje sam?

Volontirajte u POGONU i uhvatite jedan kutak njihovog trokuta!

Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade tijekom svibnja i lipnja ugošćuje Corners, platformu za umjetnike i publike koju oblikuju i pokreću kulturne organizacije na rubovima Europe.

Pomoć volontera im je potrebna u provedbi nekoliko projekata. Klikom na svaki projekt možeš pročitati više o njima i prijaviti se za volontiranje, a oni su slijedeći: