Gdje sam?

Volontirajte u udruzi KRILA TERAPIJSKO JAHANJE!

Udruga Krila-terapijsko jahanje provodi terapije pomoću konja za djecu sa cerebralnom paralizom već 20 godina.

U svoj rad uključuje veliki broj volontera koji su uključeni u poslove:

održavanja imanja - čištenje konjskih bokseva, uvođenje i izvođenje konja, uređenje imanja
terapijske timove - vodiči konja u terapiji, pratnja korisniku u terapiji
hranjenje konja
dežurstva vikendom, praznicima i blagdanima
promocijske aktivnosti
Više o prijavi pogledajte ovdje: www.vcz.hr/lokalno-volontiranje/pretrazivanje-projekata/projekt-2688/