Gdje sam?

Volontiranje na istraživanju javnog mnijenja

Prijatelji životinja pozivaju sve koji su voljni pomoći u realizaciji istraživanja javnog mnijenja koje će se vršiti preko telefona slučajnim odabirom građana. Radi se o profesionalnom istraživanju. Pomoć je potrebna od 7. studenog do 11. studenog od 16 do 20 sati te 12 studenog od 14 do 20 sati. Instrukcije vezano za anketiranje održat će se 5. studenog u 14 sati.

Bilo bi dobro da zainteresirani mogu pomoći najmanje tri dana od navedenih s obzirom na potrebno vrijeme uhodavanja.

Pridružite nam se, bit će to za Vas korisno i zanimljivo iskustvo, a nam velika pomoć.

Prijavite se cim prije :)

Više o projektu / Prijava.