Gdje sam?

Pomoć u provođenju svakodnevnih vještina

„Mali dom - Zagreb“ je dnevni centar za rehabilitaciju djece s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama u razvoju.
Stručni tim čine: rehabilitatori, fizioterapeuti, logopedi, radni terapeuti, kineziolog i socijalni radnik.
Područja djelatnosti „Malog doma“ su dijagnostika funkcionalnog vida, rane intervenicije te programske aktivnosti (dnevni centar).
U dnevnom centru provode se aktivnosti senzoričke integracije (vidne stimulacije, taktilne stimulacije, auditivne stimulacije te aktivnosti za razvoj sheme tijela i propriocepcije), logoterapije, radne terapije, fizioterapije, aktivnosti spoznaje, aktivnosti za poticanje socioemocionalnog razvoja, vibracijsko – akustična terapija, terapijske likovne aktivnosti, terapijske glazbene aktivnosti i aktivnosti za razvoj svakodnevnih vještina. .Aktivnosti za ravoj svakodnevnih vještina su jedno od područja u kojem nam uvelike pomažu volonteri. Početni period provode u opservaciji i asistiranju terapeutima, te se postepeno uz superviziju terapeuta uključuju u samostalno provođenje aktivnosti za razvoj svakodnevnih vještina. U okviru ovih aktivnosti volonteri imaju mogućnost pomoći djeci pri hranjenju, presvlačenju, provođenju osobne higijene, uljepšavanju (kozmetički kutak), te pripremanju jednostavnih obroka.

Ukoliko imate malo slobodnog vremena, a želite pomoći djeci koja imaju oštećenja vida i dodatne poteškoće u razvoju, dođite i priključite se našem mladom i veselom timu u "Malom domu".

Organizator: Mali dom - Zagreb
Datum početka: 15.09.2011.
Lokacija: Baštijanova 1D, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Mali dom - Zagreb
Lokacija projekta:Baštijanova 1D, Zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 15.09.2011
Datum završetka:15.06.2012
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru, između 8,00 - 16,00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Mirjana Marojević, dipl. soc. radnica
Web stranica: www.malidom.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: senzibilizacija društva na potrebe djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama širenje duha volonterizma unutar zajednice
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: druženje i rad sa mladim ljudima koji žele dio svoga slobodnog vremena podijeliti sa korisnicima i terapeutima unutar Ustanove; razmjena ideja, iskustava i znanja terapeuta i volontera; mogućnost bolje organizacije unutar programa i rasporeda, a uz pomoć volonterskog rada
Očekivani rezultati za volontere: individualna i grupna edukacija od strane stručnjaka unutar Ustanove, redovite supervizije koje omogućavaju profesionalni i osobni rast i razvoj, senzibilizacija na potrebe djece i mladih sa oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama, upotreba knjižnice

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.