Gdje sam?

Pomoć u odlasku/dolasku djeci i mladima na rehabilitacijske aktivnosti unutar Centra

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži  "Mali dom - Zagreb" je rehabilitacijska ustanova za djecu i mladež s oštećenjem vida i drugim dodatnim poteškoćama. Uz druge naše usluge, pružamo i uslugu dnevnog boravka (od 8,00 - 16,00 h) djeci i mladima od 3. godine do 21. godine života. U okviru dnevnog boravka provode se brojne grupne i individualne edukacijsko-rehabilitacijske aktivnosti. Kako bi korisnici mogli iskoristiti što veći broj rehabilitacijskih usluga i drugih terapija koje su im na raspolaganju potrebna nam je pomoć volontera koji će pomoći djeci i mladima u dolasku i/ili odlasku s jedna aktivnosti na drugu, a ponekad pomoći i kao asistent teraputima u provođenju aktivnosti.

Ako ste zainteresirani za ovu vrstu volontiranja i imate na raspolaganju nekoliko sati tjedno koje biste htjeli pokloniti djeci i mladima s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama zdravlja, priključite se našem veselom timu u "Malom domu".

Organizator: Mali dom - Zagreb
Datum početka: 15.09.2011.
Lokacija: Baštijanova 1D, zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Mali dom - Zagreb
Lokacija projekta:Baštijanova 1D, zagreb
Ciljana skupina: djeca i mladi s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 10 volontera)
Datum početka: 15.09.2011
Datum završetka:15.06.2012
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru, između 8,00 - 16,00
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Mirjana Marojević, dipl. soc. radnica
Web stranica: www.malakuca.org
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: senzibilizacija šire društvene zajednice na potrebe djece s oštećenjem vida i dodatnim poteškoćama zdravlja
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: korisnicima će se omogućiti da stižu na vrijeme na određene rehabilitacijske aktivnosti, s obzirom na njihov raspored, a terapeutima da pruže predviđenu rehabilitacijsku aktivnost većem broju korisnika tijekom dana
Očekivani rezultati za volontere: senzibilizacija prema djeci i mladima sa oštećenjem vida i drugim dodatnim poteškoćama zdravlja, individualna i grupna edukacija s područja postupanja i pozicioniranja navedene kategorije korisnika, korištenje stručne literature iz knjižnice

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.