Gdje sam?

Individualna pomoć u učenju

Udruga Djeca prva osmišljava i provodi psihosocijalne i edukativne programe/projekte koji se temelje na potrebama djece, a koji osim djece, aktivno uključuju roditelje i djelatnike iz odgojno-obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi.

Volonter nam je potreban za individualnu podršku u učenju djevojčici 6.razreda osnovne škole. Podrška bi se održavala jednom tjednom (četvrtkom od 11 do 13 sati) u prostorijama udruge Djeca prva te pozivamo volontere i volonterke koje su dobri u engleskom jeziku ali i u drugim predmetima.

Organizator: Udruga Djeca prva
Datum početka: 16.11.2009.
Lokacija: Dubrava, Hrvatskog proljeća 34/II, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Udruga Djeca prva
Lokacija projekta:Dubrava, Hrvatskog proljeća 34/II, Zagreb
Ciljana skupina: djeca
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 16.11.2009
Datum završetka:15.02.2010
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 11 - 13
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Sonja Vukadinović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Podrška djeci socijalno ugroženog statusa pružanjem individualne podrške u učenju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: d
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje vještina i znanja rada sa marginaliziranom skupinom djece.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.