Gdje sam?

Ljeto za jedrenje 2010

Jedriličarski klub organizira svakog ljeta programe jedrenja za mlade i studente. Klub je počeo sa radom putrem organiziranja Međunarodne Sveučilišne Regate 2005.g, te je nastavio sa radom u duhu poticanja mladih na kvalitetno provedeno vrijeme jedreći. Jedrenje, kao sport, smatra se privilegijom odabrane dobrostojeće skupine ljudi, no Elmar nastoji jedrenje približiti svakom građanu, studentu, učeniku i sl.

Festival jedrenja i zabave je najveće okupljanje mladih u sklopu 7-dnevnog jedrenja u Splitskom akvatoriju. Sudionicima se nudi kreativno organiziran sadržaj obilaženja najljepših mjesta na Jadranu uz bogat zabavno edukativni program i sociološko humanitarne aspekte.

Volonteri bi, volontirajući na ovom projektu, bili uključeni u slijedeće aktivnosti, po dogovoru, željama i sklonostima samih volontera:

- pomoć oko promocije čitavog projekta

- uključivanje u društvene mreže, npr Facebook i sl.

- pomoć oko organizacije dolazaka stranih studenata na Festival

- evenualna pomoć oko izvedbe projekta

- pomoć oko izrade promotivnih materijala

- kreativni rad

- rad u uredu i na brodu prilikom odlaska radi organizacije

Organizator: ELMAR jedriličarski klub
Datum početka: 19.05.2010.
Lokacija: Laginjina 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ELMAR jedriličarski klub
Lokacija projekta:Laginjina 6, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:40 (do sad se prijavilo 28 volontera)
Datum početka: 19.05.2010
Datum završetka:30.08.2010
Broj sati: 10
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski, Njemački, Talijanski, Drugi jezici
Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Posebni zahtjevi: tražimo mlade i kreativne studente
Kontakt osoba: Tibor Skala
Web stranica: www.sailing.hr
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Očekujemo porast interesa za jedrenje među mladima, studentima, očekujemo kulturne interakcije među različitim kulturama. Težimo produktivnom i usmjerenom humanitarnom radu. Naposlijetku očekujemo porast interesa mladih za aktivno provođenje ljetnih praznika, bogat kulturološko, umjetnički sadržaj i interes ostalih naroda UN-a za Hrvatsku kao turističku destinaciju. Promocija Jadrana kao jednog od najljepših mora jedan je od vidova projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo porast interesa za provedbu naših projekata od strane kako institucija, tako i građana.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz ovaj projekt imati priliku prikupiti brojna korisna znanja i iskustva. Spajanje mladih iz raznih kultura, dolazak stranih studenata u Hrvatsku dati će volonetrima uvid u sve potrebne organizacijske korake vezane uz provedbu jednog projekta, te će se volonetri poticati na vlastitu kreativnost i incijativu za samostalan rad i vođenje dijela projekta. Volonteri će imati priliku iskusiti rad u uredu i komunicirati sa raznim profilima ljudi. Nudi se mogućnost rada brodu tijekom provodjenja projekta.
Komentar organizatora: Rad u izvandredno ugodnoj atmosferi s mladim ljudima širokih pogleda, dugoročnih planova, željnim avanture i kvalitetnog uzivanja. Ako ste znatiželjni, kreativni, inovativni, onda je projekt ¨Festival jedrenja i zabave¨ prava stvar:)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.