Gdje sam?

Udruga CESI traži studente/ice bibliotekare/ke za pomoć oko sređivanja knjižnog fonda

Pozivamo sve zainteresirane studente i studentice bibliotekarstva ili diplomirane bibliotekare/ke da se pridruže CESI timu.
CESI posjeduje bogat knjižni fond koji obuhvaća oko 1000 naslova širokog raspona tema kao što su: feminizam, ženska povijest, ženska ljudska prava, civilno društvo, spol i rod, žensko zdravlje, reproduktivno zdravlje i seksualnost adolescenata, nasilje, književnost, umjetnost, kultura, politika, sociologija, mediji, zakoni, psihologija, menadžment, organizacijski razvoj, itd. CESI knjižnica specijalizirana je za članice i suradnice CESI, aktiviste/inje nevladinih udruga, studente/ice, ali pristup je slobodan i svima zainteresiranim.
Namjera nam je u narednom razdoblju omogućiti lakši pristup i pregled knjižnog fonda svima zainteresiranima, te nam je potrebna volonterska pomoć u katalogiziranju i klasificiranju.
CESI-Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je feministička neprofitna organizacija osnovana 1997.god. CESI svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, a u skladu sa feminističkom teorijom i praksom, vrijednostima nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti.


Sve dodatne informacije na kontakt:
Lea Jurišić, lea.jurisic@cesi.hr 01 2422 800

Organizator: CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Datum početka: 20.07.2010.
Lokacija: Nova cesta 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje
Lokacija projekta:Nova cesta 4, Zagreb
Ciljana skupina: Studenti/ice bibliotekarstva, svi zainteresirani
Ciljani broj volontera:16 (do sad se prijavilo 15 volontera)
Datum početka: 20.07.2010
Datum završetka:10.07.2012
Broj sati: 40
Učestalost: tjedno
Od - do: 4-6 sati tjedno
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Studij bibliotekarstva
Kontakt osoba: Lea Jurišić
Pokriveni troškovi:-
Dodatne bitne informacije: Očekivani rezultati za širu zajednicu bili bi bolja informiranost građana/ki vezano uz postojanje literature o feminizmu, ženskim ljudskim pravima te civilnom društvu općenito.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Sređivanjem knjižnog fonda CESI knjižnice će se uvelike olakšati pristup i pronalaženje traženih izdanja svim korisnicima i korisnicama: studentima/icama, znanstvenicima/icama, aktivistima/icama...
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri/ke će imati priliku upoznati se sa knjižnim fondom Udruge CESI, pomoći u katalogiziranji i klasificiranju te će steći iskustvo rada u timu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.