Gdje sam?

Godine nisu važne

Projekt je rezultat dugogodišnjeg iskustva i rada Udruge s dokazanim rezultatima poboljšanja kvalitete života kod osoba starije dobi. Projekt je započet u 2008. godini, gdje naši kvalificirani voditelji posjećuju Domove za starije i nemoćne u gradu Zagrebu, te provode opuštanje i prezentiraju putem grupnih radionica, predavanja.
Dokazali smo učinkovitost i vrijednost projekta u pet različitih Domova. Aktivnosti projekta su regrutacija mladih osoba za uključivanje u projekt, te educiranje i osposobljavanje za samostalan rad (predviđen je teoretski i praktični dio edukacije), izvođenje programa relaksacije za vrijeme trajanja projekta, a u cilju održivosti i nakon završetka projekta.

Cilj projekta je:
1. Izgradnja civilnog društva i volonterski rad
2. Podizanje kvalitete života osoba treće životne dobi
3. Poticanje međugeneracijske solidarnosti
4. Razvoj svijesti mladih o potrebama osoba treće životne dobi
5. Educiranje i osposobljavanje mladih (fakulteti i srednje škole; fakultet socijalnog rada, psihologije, medicine, te srednje gimnazijske škole) za samostalno izvršavanje programa

Organizator: Phenomena
Datum početka: 15.10.2010.
Lokacija: Zagreb, domovi umirovljenika, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Phenomena
Lokacija projekta:Zagreb, domovi umirovljenika, Zagreb
Ciljana skupina: mladi
Ciljani broj volontera:30 (do sad se prijavilo 16 volontera)
Datum početka: 15.10.2010
Datum završetka:29.01.2011
Broj sati: 52
Učestalost: tjedno
Od - do: 16.30 do 18.30
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marina Aralica
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: • poboljšanje životnih uvjeta starijih osoba i kvalitete života, te intenzivnije uključivanje starijih osoba u život zajednice, u programe cjeloživotnog obrazovanja i razvijajnje usluga za starije osobe u Domovima za starije osobe
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: • Projekt „Godine nisu važne“ pomaže na konkretnim životnim problemima starijih osoba i cijeli program relaksacije potvrđen je od ravnatelja domova.
Očekivani rezultati za volontere: • Uključivanje motiviranih mladih ljudi u projekt kojima će edukacija relaksacije i rad sa starijm osobama predstavljati životni izazov i neprocjenjivo životno iskustvo. • Razvoj svijesti o volonterskom radu i potrebama osoba treće životne dobi • Pozitivan stav u životu naročito u kasnijim godinama

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.