Gdje sam?

Titliranje i video editing

Kako se na internetu pojavljuje sve više kvalitetnih edukativnih videa, povećava se i potreba za njihovim prevođenjem, titliranjem i editiranjem. Video je danas jedan od glavnih načina na koji ljudi komuniciraju te najbolji način da se prenese željena poruka. Od pojave YouTube-a potreba za video materijalima naglo raste te je potrebno pratiti takve trendove kako bismo održali kvalitetnu razinu rada, a istovremeno poruku o suosjećanju i zaštiti zivotinja odaslali što većem broju ljudi. Stoga je potrebna i veća angažiranost na tom području. Ako želiš pomoći životinjama, ovo je tvoja prilika da širiš suosjećanje i budeš dio tima koji se bori za one čiji se glas ne čuje.

Bilo bi dobro da posjeduješ znanje engleskog jezika i da si upoznat/a s osnovama obrade video materijala; znanjem titliranja i spajanjem titla s video materijalom.

Organizator: Prijatelji životinja
Datum početka: 04.06.2013.
Lokacija: Hrvatska, Hrvatska

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Prijatelji životinja
Lokacija projekta:Hrvatska, Hrvatska
Ciljana skupina: Svi zainteresirani
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 20 volontera)
Datum početka: 04.06.2013
Datum završetka:31.12.2015
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: Po potrebi
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika: Engleski
Rad na računalu: Osnove rada na računalu, Druga znanja u radu na računalu
Drugo

Editiranje videa i titliranje
Posebni zahtjevi: Odgovornost
Kontakt osoba: Sara Mešin
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Povećanje broja edukativnih filmova o pravima i zaštiti životinja i zdravom načinu prehrane.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Kvalitetniji i bolji način rada i komunikacija s ciljanom skupinom ljudi.
Očekivani rezultati za volontere: Stjecanje novih znanja.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.