Gdje sam?

Sportom do zdravlja

Najmanje dvaput tjedno organiziramo u Domu sportske aktivnosti (gimnastika, stolni tenis, nogomet, rukomet, badminton...). Zasad te aktivnosti nisu sustavno i stručno organizirane i vođenje, već sporadično odgajatelj potiče djecu na takve aktivnosti bez da sam sudjeluje u njima. Željeli bismo da netko tko ima sklonost za bavljenje sportom aktivno, u dogovoru s odgajateljem odredi tjedno termine za pojedine sportove i zajedno s djecom vježba.

Organizator: Dječji dom Vrbina
Datum početka: 10.01.2011.
Lokacija: Kralja Tomislava 16, Sisak

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Dječji dom Vrbina
Lokacija projekta:Kralja Tomislava 16, Sisak
Ciljana skupina: djeca i mladi
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 2 volontera)
Datum početka: 10.01.2011
Datum završetka:10.06.2011
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Sport
Posebni zahtjevi: bavljenje sportom, trener, student ili prof. tjelesnog
Kontakt osoba: Vesna Rems Dobrin
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Prevencija i poticanje zdravlja kod djece i mladih
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Blagodati od takve aktivnosti za našu djecu su neprocjenjive - od kvalitetno provedenog slobodnog vremena do poboljšanja zdravlja, duševnog i tjelesnog, razvijanje tim buildinga, izgradnja natjecateljskog duha na pozitivan način, razvoj prijateljstva, uživanje u blagodati pobjede i učenje o sportskom podnošenju poraza, učenje o poštivanju "fer pravila igre", preveniranje ovisničkog ponašanja i eliminiranje njegove štetnosti....
Očekivani rezultati za volontere: Iskustvo u radu s djecom i posebno osjetljivim društvenim skupinama.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.