Gdje sam?

"Socijalna košarica - podjela pomoći u naravi"

Dana 17. prosinca 2009. godine u prostorijama Caritasa pokrenut je je jedinstveni projekt na području Republike Hrvatske. Prostor za podjelu pomoći u naravi otvoren je u sklopu zajedničkog projekta Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i tvrtke Lidl Hrvatska d.o.o.

Kako bi se izbjegla gužva i osigurali dostojanstveni uvjeti dijeljenja i primanja pomoći, obitelji dolaze po pomoć tek pošto budu pozvane od djelatnika projekta. Za sada pomoć u naravi kroz ovaj projekt primi oko dvadesetak obitelji dnevno. Učestalost i količina primljene pomoći svakako će ovisiti o raspoloživim artiklima/donacijama.

Pomoć volontera potrebna je u pripremi i podjeli paketa.

Prednost imaju volonteri s mjestom stanovanja u blizini Gajnica.

Organizator: Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Datum početka: 01.02.2011.
Lokacija: Crnojezerska 20, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Lokacija projekta:Crnojezerska 20, Zagreb
Ciljana skupina: Socijalno ugrožene obitelji, djeca i mladi
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 41 volontera)
Datum početka: 01.02.2011
Datum završetka:15.12.2012
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Posebni zahtjevi: liječnička potvrda, potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Ivana Reić
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zadovoljenje temeljnih životnih potreba - borba protiv siromaštva i gladi
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Raspodjela humanitarne pomoći građanima koji zbog trenutne životne situacije ili trajnih teškoća u podmirivanju i zadovoljavanju temeljnih životnih potreba nisu u stanju samostalno osigurati život dostojan ljudske osobe.
Očekivani rezultati za volontere: Zadovoljstvo pomaganja najpotrebnijima - osobama bez osnovnih životnih potreba

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.