Gdje sam?

Volontiranje u Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Drage volonterke i volonteri,

Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti pruža pravnu i stručnu pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskoga rata, članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja u ostvarivanju i rješavanju njihovih statusnih i drugih prava, provodi mjere za uključivanje hrvatskih branitelja u društveni i gospodarski život; organizira aktivnosti s nadležnim tijelima u cilju provođenja Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja, vodi evidencije o dodijeljenim potporama, pruža pravnu i stručnu pomoć. Vodi bazu podataka i evidenciju smrtno stradalih, umrlih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, organizira poslove vezane za zaštitu, čuvanje i održavanje Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskoga rata u Vukovaru, vodi poslove u vezi obilježavanja mjesta masovnih grobnica, surađuje s udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata, provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći za sudionike i stradalnike iz Domovinskoga rata. Uprava obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom ili drugim propisima.

Uslijed velikog opsega posla Uprave pokazala se potreba za uvođenjem volonterskih pozicija. U sklopu Uprave, volonteri će biti zaduženi za pomoć pri unošenju podataka u bazu o podnositelju zahtjeva, sređivanju arhive, unošenju podataka u baze korisnika programa i aktivnosti na kojima radi Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji, uređivanju arhive nasljednika umrlih hrvatskih branitelja i sl.

Ukoliko si motiviran/a i želiš odvojiti dio svog vremena i volontirati u Upravi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji prijavi se i sudjeluj!

Organizator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji
Datum početka: 14.03.2011.
Lokacija: Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za hrvatske branitelje iz Domovinskoga rata i članove njihovih obitelji
Lokacija projekta:Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb
Ciljana skupina: Studenti, ali i svi drugi
Ciljani broj volontera:3 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 14.03.2011
Datum završetka:31.12.2011
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8:30 – 16:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Organizacija rada
Drugo

Odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Mirela Buterin
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Unaprijeđeno vođenje podataka o korisnicima Ministarstva i Uprave, čime se osigurava kvalitetnija pomoć i podrška hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: l
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje s radom Ministarstva kao i s mjerama i programima Uprave vezanim uz stručno osposobljavanje i zapošljavanje hrvatskih branitelja, stjecanje znanja i iskustva u radu sa bazama podataka.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.