Gdje sam?

Volontiranje u Upravi za obitelj, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Dragi/e volonteri/ke!

Steknite dragocjeno iskustvo volontiranjem u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Upravi za obitelj. Namjera nam je u narednom razdoblju omogućiti lakši i brži pregled pristiglih molbi i izvješća. Volonteri u našoj organizaciji će imati priliku upoznati se s oblicima rada u Upravi za obitelj, sudjelovati u administrativnim poslovima, pripremi potrebne dokumentacije i procesu odobravanja financijskih potpora za projekte organizacija civilnog društva, unošenju podataka u baze vezane za programe usmjerene djeci i mladima te tehničkoj pripremi i sudjelovanju na održavanju skupova.
Volonter/ka je dužan/na: redovito dolaziti na zakazana dežurstva; sudjelovati na mjesečnim sastancima volontera.

Organizator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za obitelj
Datum početka: 25.03.2011.
Lokacija: Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Uprava za obitelj
Lokacija projekta:Trg hrvatskih velikana 6, Zagreb
Ciljana skupina: svi zainteresirani
Ciljani broj volontera:5 (do sad se prijavilo 7 volontera)
Datum početka: 25.03.2011
Datum završetka:31.12.2011
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: 8:30 – 16:30
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Organizacija rada
Drugo

Odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Ivana Zec
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Direktni doprinos funkcioniranju i efikasnosti u uspješnosti provedbe programskih aktivnosti Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Uključivanje volontera bi trebalo pridonijeti efikasnijoj provedbi programskih aktivnosti Uprave za obitelj.
Očekivani rezultati za volontere: Poboljšano razumijevanje i upućenost u problematiku rada državne uprave; iskustvo s metodama prikupljanja i analize podataka; stjecanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem radu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.