Gdje sam?

VOLONTIRANJE U TAJNIŠTVU MINISTARSTVA OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

Drage volonterke i volonteri,

Tajništvo ministarstva usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica te izrađuje plan rada Ministarstva, bavi se upravljanjem ljudskim potencijalima Ministarstva, osigurava i nadzire nabavu roba, radova i usluga, nadzire rad informacijskog sustava, nadzire i usklađuje provođenje mjera cjelovite zaštite osoba, imovine i objekata Ministarstva, provedbu obrambenih i sigurnosnih mjera, usklađuje obavljanje stručnih i administrativnih poslova koji se odnose na pisarnicu.

Uslijed velikog opsega posla u Tajništvu ministarstva se pokazala potreba za uvođenjem volonterskih pozicija.
Volonteri će biti zaduženi za pomoć pri unošenju podataka u aplikaciju „Arhinet“, uređivanju arhive nastale pri donošenju akata o statusima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, poslove kopiranja i sl.

Ukoliko ste motivirani i želite odvojiti dio svog vremena i volontirati u Tajništvu ministarstva, prijavite se i sudjelujte.

Volonteri su dužni redovito dolaziti na zakazana dežurstva i sudjelovati na mjesečnim sastancima volontera.

Organizator: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Tajništvo ministarstva
Datum početka: 25.03.2011.
Lokacija: Strossmayerov trg 4, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Tajništvo ministarstva
Lokacija projekta:Strossmayerov trg 4, Zagreb
Ciljana skupina: svi zainteresirani
Ciljani broj volontera:2 (do sad se prijavilo 6 volontera)
Datum početka: 25.03.2011
Datum završetka:31.12.2011
Broj sati: 0
Učestalost: tjedno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Organizacija rada

Odgovornost i pouzdanost
Kontakt osoba: Maja Škalabrin
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Direktan doprinos stvaranju „Arhineta“ - novog mrežnog informacijskog sustava za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom. Sređivanje i stvaranje cjelovite arhivske građe što izravno doprinosi učinkovitijoj provedbi postupka radi ostvarivanja prava korisnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Direktan doprinos stvaranju „Arhineta“ - novog mrežnog informacijskog sustava za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom. Sređivanje i stvaranje cjelovite arhivske građe što izravno doprinosi učinkovitijoj provedbi postupka radi ostvarivanja prava korisnika Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Očekivani rezultati za volontere: Poboljšano razumijevanje i upućenost u problematiku rada državne uprave, unaprijeđena vještina rada na računalu, stjecanje mogućnosti za dobivanje preporuka u daljnjem radu.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.