Gdje sam?

Distribucija kalendara volonterskih aktivnosti

Grad Zagreb, u suradnji s Volonterskim centrom Zagreb, aktivno se pridružio obilježavanju Europske godine volontiranja organiziranjem niza aktivnosti koje će se tijekom 2011. godine organizirati u cilju promicanja vrijednosti i razvoja volonterstva od strane pojedinaca i organizacija.


Kao poticaj za naše zajedničko djelovanje u 2011., izrađen je Kalendar volonterskih aktivnosti u 2011. Kalendar predstavlja razne volonterske akcije koje će u našemu gradu organizirati respektabilni organizatori volontiranja, prije svega udruge i ustanove, a kako bi se što veći broj naših sugrađana uključio u iste.

Potrebni su nam volonteri uz pomoć kojih bi osigurali distribuciju Kalendara volonterskih aktivnosti u 2011. godini svim fakultetima i školama.

Volonteri bi bili angažirani na pakiranju Kalendara i dostavi.

Organizator: Volonterski centar Zagreb
Datum početka: 28.04.2011.
Lokacija: Grad Zagreb, Grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Volonterski centar Zagreb
Lokacija projekta:Grad Zagreb, Grad Zagreb
Ciljana skupina: Škole i fakulteti
Ciljani broj volontera:10 (do sad se prijavilo 1 volontera)
Datum početka: 28.04.2011
Datum završetka:06.05.2011
Broj sati: 3
Učestalost: tjedno
Od - do: prema mogućnosti
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Gordana Šimunković
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Promovirane volonterske aktivnosti različitih organizatora i povećana dostupnost informacija o mogućnosti uključivanja u volonterske aktivnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Efikasnija provedba aktivnosti usmjerenih korisnicima.
Očekivani rezultati za volontere: Razvijenije organizacijske vještine i povećana informiranost o mogućnosti uključivanja u volonterske aktivnosti.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.