Gdje sam?

Sačuvaj, podjeli, razveseli!

Caritas Zagrebačke nadbiskupije četvrtu godinu zaredom organizira akciju »Sačuvaj, podijeli, razveseli!«. Akcija će trajati od 26. lipnja do 14. rujna 2012. godine, a provodit će se na području Grada Zagreba.

Prikupljanje i podjela školskih knjiga odvijat će se na dvije adrese:

Caritasov područni ured, Selska cesta 165
tel. 01 36 36 123 ili 36 39 444
Caritasov područni ured, Avenija Dubrava 220
tel. 01 29 44 489

Uključite se u akciju u kojoj je prošle godine prikupljeno 24 067, a podjeljeno 17 946 udžbenika i radnih bilježnica čime je 1 956 obitelji uštedjelo 897.300,00 kuna!!!

Hvala svima!

Organizator: Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Datum početka: 26.06.2011.
Lokacija: Avenija Dubrava 220, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Caritas Zagrebačke nadbiskupije
Lokacija projekta:Avenija Dubrava 220, Zagreb
Ciljana skupina: djeca školskog uzrasta
Ciljani broj volontera:12 (do sad se prijavilo 8 volontera)
Datum početka: 26.06.2011
Datum završetka:14.09.2011
Broj sati: 5
Učestalost: svakodnevno, tjedno
Od - do: 9:00-14:00
Trajanje: Kratkotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Posebni zahtjevi: potvrda o nekažnjavanju
Kontakt osoba: Ivana Reić
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Pomoć obiteljima slabijeg imovinskog statusa s područja grada Zagreba
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Brža podjela donacija
Očekivani rezultati za volontere: organizacija prikupljanja i podjele pomoći
Komentar organizatora: l

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.