Gdje sam?

CIVITAS ELAN

Projekt CIVITAS ELAN ima za cilj poboljšanje kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promocijom i poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitih načina sudjelovanja u prometu.
Moto projekta je "Građani na prvom mjestu", što podrazumijeva aktivno informiranje, ali i uključivanje stanovnika grada i nekih posebnih skupina (npr. starije osobe, djeca i učenici te veća poduzeća na koridoru i dostavljači roba u centru) u identificiranje problema i iznalaženje mogućih rješenja. Upravo je zadatak ODRAZ-a približiti projekt građanima te promovirati rezultate projekta. ODRAZ je nadalje zadužen za osmišljavanje i provođenje aktivnosti s građanima na razini gradskih četvrti i mjesnih odbora uz demonstracijski koridor- Savska cesta, zajedno s Gradom za rad s građanima treće dobi, suradnju sa školama i sl.
Volonteri su nam potrebni za pomoć u organiziranju događaja, druženja s građanima u vidu dijeljenja pozivnih letaka za građane, pripremu prostorija za susrete s građanima, organiziranje zakuske na kraju događaja i sl.

Organizator: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Datum početka: 15.06.2011.
Lokacija: Ljudevita Posavskog 2, grad Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ODRAZ-Održivi razvoj zajednice
Lokacija projekta:Ljudevita Posavskog 2, grad Zagreb
Ciljana skupina: Građani grada Zagreba
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 11 volontera)
Datum početka: 15.06.2011
Datum završetka:15.06.2012
Broj sati: 0
Učestalost: mjesečno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Marina Marić Turk
Web stranica: http://civitas-elan. zagreb.hr/
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: • Poboljšanje kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu. • Motiviranje građana na aktivno sudjelovanje u procesima odlučivanja o pitanjima vezanim uz uvjete života u svom okruženju.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: ODRAZ očekuje rezultate djelovanja u skladu sa svojom misijom zagovaranja održivog razvoja zajednice - korak ususret ostvarenju vizije zajedništva zadovoljnih ljudi koji aktivno doprinose dobrobiti svoje zajednice.
Očekivani rezultati za volontere: Upoznavanje rada ODRAZ-a. Stjecanje znanja i vještina u organizaciji susreta s građanima. Unapređivanje komunikacije s građanima. Stjecanje iskustva timskog rada.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.