Gdje sam?

Kvalitetnim uslugama do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom u zajednici

Trogodišnji projekt, financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, počeo je s provedbom u srpnju 2011 godine. Opći cilj projekta je sustavno podići kvalitetu života korisnika u lokalnoj zajednici kroz zadovoljavanje njihovih različitih potreba, uvođenjem novih i inovativnih socijalnih usluga, ali i podizanjem kvalitete postojećih. Dio općeg cilja je osnažiti korisnika da aktivno sudjeluje u životu zajednice te pružanje podrške članovima njihove obitelji.
Ciljana skupina korisnika su osobe s tjelesnim oštećenjem na području Grada Zagreba, od 18 godina nadalje.

Vrste usluga i sadržaj usluga:
Individualni trening za profesionalni razvoj,
E-učenje: On-line predavanja i radionice,
Inovativna kompjuterska aplikacija za komunikaciju gluhih osoba
Radionice (grupni rad)
Kreativne radno-okupacione aktivnosti
Psihosocijalno savjetovanje
Volonterski servis-„Pomoć u kući“
„SOS telefon“
Stručna predavanja
Socijalno umrežavanje
Zabavni programi
Program samostalnog življenja

Organizator: R.E. CENTAR
Datum početka: 01.07.2011.
Lokacija: Marina Tartaglia 2, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): R.E. CENTAR
Lokacija projekta:Marina Tartaglia 2, Zagreb
Ciljana skupina: osobe s tjelesnim oštećenjem na području Grada Zagreba, od 18 godina nadalje.
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 36 volontera)
Datum početka: 01.07.2011
Datum završetka:01.07.2013
Broj sati: 4
Učestalost: tjedno
Od - do: 09-16
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Komunikacijske vještine
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Podučavanje
Briga i njega osoba
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Kontakt osoba: Marijeta Gregov
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Zajednica će imati osnaženog člana- osobu s invaliditetom koja će raditi na poboljšanju svojih osobnih i poslovnih kompetencija te će u konačnici biti samostalnija i više uključena u društvo ii društvene aktivnosti.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Organizacija i korisnici dobivaju dodatnu pomoć oko izvođenja programa koji ima niz aktivnosti. Usluga "Volonterski servis" se bazira na organizaciji volontera i njihovoj pomoći i direktnom radu s osobama s invaliditetom u svakodnevnim i radnim aktivnostima.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će iskustvenim učenjem raditi direktno s korisnicima,a moći će raditi i na područjima od njihovog interesa (organizacija, administracija, umjetnost, web dizajn i sl.) jer su usluge široke.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.