Gdje sam?

Zajedno uspješniji

Projektom se želi organizirati 4 volontera od kojeg će 2 volontera obavljati poslove njegovatelja pasa baveći se istrčavanjem, hranjenjem i čišćenjem prostora za pse. Također će raditi na socijalizacijskim procesima štenadi.

Druga 2 volontera obavljat će pomoćne poslove u skrbi tijekom slobodnog vremena  korisnika programa Centra, te će pružat pomoć u održavanju mirisno taktilnog parka Centra.

Volonteri će tijekom boravaka u Centru poboljšati svoje vještine i steći dodatna znanja u područjima rada oko održavanja okoliša, skrbi za pse te komunikaciji i olakšanju života osobama s invaliditetom. Centar će navedenim projektom ubrzati svoje rehabilitacjisjke programe i omogućiti veći broj korisnika.

Organizator: Centar za rehabilitaciju Silver
Datum početka: 01.10.2011.
Lokacija: Štefanovec 34, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Centar za rehabilitaciju Silver
Lokacija projekta:Štefanovec 34, Zagreb
Ciljana skupina: korisnici i djelatnici Centra Silver
Ciljani broj volontera:4 (do sad se prijavilo 18 volontera)
Datum početka: 01.10.2011
Datum završetka:01.10.2012
Broj sati: 8
Učestalost: tjedno
Od - do: 8-20h
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Kontakt osoba: Martina Juršić
Web stranica: www.czrs.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Veća dostupnost usluga Centra, prepoznatljivost u lokalnoj zajednici
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Poboljšani procesi rada,ubrzana rehabilitacija osoba s invaliditetom,poboljšana socijalizacija pasa
Očekivani rezultati za volontere: Poboljšane socijalne vještine, stjecanje novih radnih vještina,prihvaćanje osoba s invaliditetom,stečene vještine rada s psima
Komentar organizatora: Sklonost radu s životinjama, prihvaćanje osoba s invaliditetom

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.