Gdje sam?

Volontiranje u bolnici za djecu sa psihičkim poremećajima

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež ima bog­ato iskustvo i tradiciju u provođenju zdravstvene zaštite psihičkog zdravlja djece i mladeži.

Kroz svoj razvojni put profilirala se u jedinu psihijatrijsku ustanovu za djecu i mladež u Hrvatskoj.

U našoj bolnici se provodi liječenje svih vrsta smetnji kod djece, od poremećaja ponašanja, hiperaktivnog poremećaja, tikova, noćnih strahova, fobičnog, opsesivno kompulzivnog poremećaja, školskog neuspjeha, depresija, prepsihoza, itd. pa do teških duševnih bolesti kao što su shizofrenija.

Raznolikost stručne orijentacije osoblja u vidu dinamski orijentiranih psihoterapeuta, klasičnih psihijatara, bihejvioralnih terapeuta i sudskih vještaka, omogućuje rano otkrivanje, preveniranje i liječenje različitih psihičkih poremećaja kod djece i mladeži.

U našoj bolnici se provodi liječenje svih vrsta smetnji kod djece, od poremećaja ponašanja, hiperaktivnog poremećaja, tikova, noćnih strahova, fobičnog, opsesivno kompulzivnog poremećaja, školskog neuspjeha, depresija, prepsihoza, itd. pa do teških duševnih bolesti kao što su shizofrenija.

Potreban nam je volonter koji bi radio sa našim pacijentima u novo izgrađenoj gimnastičkoj dvorani na razvoju sportskih aktivnosti.

Organizator: Psihijatrijska bolnica za djecu
Datum početka: 07.10.2013.
Lokacija: Kukuljevićeva 11, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Psihijatrijska bolnica za djecu
Lokacija projekta:Kukuljevićeva 11, Zagreb
Ciljana skupina: Adolescenti i djeca
Ciljani broj volontera:1 (do sad se prijavilo 14 volontera)
Datum početka: 07.10.2013
Datum završetka:15.12.2013
Broj sati: 2
Učestalost: tjedno
Od - do: po dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: sviranje na nekom muzičkom instrumentu
Posebni zahtjevi: sviranje na muzičkom instrumentu
Kontakt osoba: Vesna Horvat
Web stranica: www.djecja-psihijatrija.hr
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: -
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: -
Očekivani rezultati za volontere: Prioritet imaju studenti sa medicinskog , psihologije i edukacijskog fakultet muškog spola.Rad sa pacijentima na području muziko terapije, obavezno sviranje nekog muzičkog instrumenta.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.