Gdje sam?

Pomoć u učenju - Savjetovalište ''Luka Ritz''

Projekt “Pomoć u učenju” nastao je kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci u savladavanju školskog gradiva. Učenje bi trebala biti najzabavnija aktivnost u djetetovom životu. Nažalost, od djece se često očekuje da nauče puno, ali im se u tom zahtjevu ne pojašanjava kako učiti. Zbog toga mnoga djeca stvaraju obrambeni zid koji im omogućava da učenje doživljavaju isključivo kao težak, naporan i mukotrpan posao. Projekt ''Pomoć u učenju'' započinje opservacijom koja za cilj ima inicijalnu procjenu djetetovih obrazovnih sposobnosti i vještina, određivanje razine znanja, određivanje djetetovog stupnja motivacije za nastavni predmet, te određivanje djetetovih potreba. Drugu projektnu sastavnicu čini poduka u odnosu na dogovoreni nastavni predmet i sadržaj. Poduku vrše volonteri koji će biti posebno educirani za provođenje incijalne procjene i održavanje poduke. Posljednju projektnu sastavnicu čini evaluacija djetetovog napretka i rada volontera. 

Organizator: Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Datum početka: 15.10.2011.
Lokacija: Fabkovićeva 1/3, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih ''Luka Ritz''
Lokacija projekta:Fabkovićeva 1/3, Zagreb
Ciljana skupina: Djeca slabijeg školskog uspjeha, socioekonomskog statusa i djeca sa specifičnim teškoćama u učenju. Djeca korisnici programa mogu biti osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, pri čemu će se izvođenje programa prilagoditi djetetovom uzrastu.
Ciljani broj volontera:15 (do sad se prijavilo 24 volontera)
Datum početka: 15.10.2011
Datum završetka:15.06.2012
Broj sati: 244
Učestalost: tjedno
Od - do: 2 do 4 sata tjedno
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica
Potrebna znanja i vještine: Rad na računalu: Osnove rada na računalu
Komunikacijske vještine
Podučavanje
Vještine rada s osjetljivim društvenim skupinama
Posebni zahtjevi: Volonteri mogu biti studenti (poželjno diplomskog studija, nije uvjet) kroatistike/ kroatologije, anglistike, germanistike, matematike, kemije i fizike. Volonteri mogu biti i profesori navedenih smjerova, odnosno osobe koje su diplomirale. Mogu se prijavljivati i volonteri drugih smjerova koji bi željeli sudjelovati u poduci jer postoji mogućnost izvođenja poduke iz drugih nastavnih predmeta. Traži se i jedan volonter koji bi mogao držati poduku iz knjigovodstva.
Kontakt osoba: Stjepka Popović
Pokriveni troškovi:Ne
Dodatne bitne informacije: Projekt neposredno utječe na širu zajednicu i stoga se očekuju pomaci u stvaranju okruženja u kojem se uvažava različitost djece, uklanja stigmatizacija djece s poteškoćama u učenju, te u kojem se pridonosi socijalizaciji djece sa slabijim školskim uspjehom.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekivani rezultati za organizaciju su razvoj kvalitetnog i kontinuiranog programa ''Pomoći u učenju'' koji bi se konstantno održavao u prostorijama Savjetovališta i na taj način ostvario cilj prevencije nasilja prevencijom školskog neuspjeha. Očekivani rezultati kod korisnika su razvoj pozitivnog stava prema učenju i školske motivacije, pozitivne slike o sebi, izgradnja uvjerenja o vlastitim sposobnostima te prevencija školskog neuspjeha i straha od škole.
Očekivani rezultati za volontere: Projekt ''Pomoć u učenju'' nudi volonterima mogućnost stjecanja radnog iskustva jer obuhvaća izravan rad s djecom, pisanje analize potreba za svako dijete, praćenje učinkovitosti rada te pisanje individualiziranog izvještaja. Svi volonteri proći će besplatnu edukaciju prije početka programa koju će provesti stručnjaci i na temelju koje će biti osposobljeni za direktan rad s djecom i evaluaciju dječjeg uspjeha.
Komentar organizatora: Edukacija je obavezna za sve volontere uključene u projekt.

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.