Gdje sam?

SAILING.HR - Jedrenje za mlade

Jedriličarski klub organizira svakog ljeta programe jedrenja za mlade i studente. Klub je počeo sa radom putem organiziranja Međunarodne Sveučilišne Regate 2005.g, te je nastavio sa radom u duhu poticanja mladih na kvalitetno provedeno vrijeme jedreći. Jedrenje, kao sport, smatra se privilegijom odabrane dobrostojeće skupine ljudi, no Elmar nastoji jedrenje približiti svakom građanu, studentu, učeniku i sl.

Festival jedrenja i zabave je najveće okupljanje mladih u sklopu 7-dnevnog jedrenja u Splitskom akvatoriju. Sudionicima se nudi kreativno organiziran sadržaj obilaženja najljepših mjesta na Jadranu uz bogat zabavno edukativni program i sociološko humanitarne aspekte.

Volonteri bi, volontirajući na ovom projektu, bili uključeni u slijedeće aktivnosti, po dogovoru, željama i sklonostima samih volontera:

- pomoć oko promocije čitavog projekta

- uključivanje u društvene mreže, npr. Facebook, Twitter, Instagram i ostale društvene mreže.

- pomoć oko organizacije dolazaka stranih studenata na Festival

- evenualna pomoć oko izvedbe projekta

- pomoć oko izrade promotivnih materijala

- kreativni rad

- rad u uredu i na brodu prilikom odlaska radi organizacije

Organizator: ELMAR jedriličarski klub
Datum početka: 03.12.2013.
Lokacija: Laginjina 6, Zagreb

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.

Organizator(i): ELMAR jedriličarski klub
Lokacija projekta:Laginjina 6, Zagreb
Ciljana skupina: mladi, studenti, kreativci,..
Ciljani broj volontera:20 (do sad se prijavilo 50 volontera)
Datum početka: 03.12.2013
Datum završetka:30.08.2014
Broj sati: 10
Učestalost: svakodnevno, tjedno, mjesečno
Od - do: prema dogovoru
Trajanje: Dugotrajno
Područje: Grad Zagreb i okolica, drugi djelovi hrvatske
Potrebna znanja i vještine: Znanje stranih jezika
Prevođenje - strani jezici
Rad na računalu
Komunikacijske vještine
Odnosi s javnošću/marketing
Upravljanje projektima i projektnim timovima
Organizacija rada
Prikupljanje sredstava
Kreativan rad (umjetnost i kultura)
Dizajn
Posebni zahtjevi: Tražimo mlade, kreativne i proaktivne ljude
Kontakt osoba: Lana Račić
Web stranica: http://www.sailing.hr/trip/party-yachting/
Pokriveni troškovi:Da
Dodatne bitne informacije: Očekujemo porast interesa za jedrenje među mladima, studentima, očekujemo kulturne interakcije među različitim kulturama. Težimo produktivnom i usmjerenom humanitarnom radu. Naposlijetku očekujemo porast interesa mladih za aktivno provođenje ljetnih praznika, bogat kulturološko, umjetnički sadržaj i interes ostalih naroda UN-a za Hrvatsku kao turističku destinaciju. Promocija Jadrana kao jednog od najljepših mora jedan je od vidova projekta.
Očekivani rezultati za organizaciju i korisnike: Očekujemo porast interesa za provedbu naših projekata od strane kako institucija, tako i građana.
Očekivani rezultati za volontere: Volonteri će kroz ovaj projekt imati priliku prikupiti brojna korisna znanja i iskustva. Spajanje mladih iz raznih kultura, dolazak stranih studenata u Hrvatsku dati će volonetrima uvid u sve potrebne organizacijske korake vezane uz provedbu jednog projekta, te će se volonteri poticati na vlastitu kreativnost i incijativu za samostalan rad i vođenje dijela projekta. Volonteri će imati priliku iskusiti rad u uredu i komunicirati sa raznim profilima ljudi. Nudi se mogućnost rada na brodu tijekom provođenja projekta.
Komentar organizatora: Rad u izvandredno ugodnoj atmosferi s mladim ljudima širokih pogleda, dugoročnih planova, željnim avanture i kvalitetnog uzivanja. Ako ste znatiželjni, kreativni, inovativni, onda je projekt ¨Jedrenje za mlade¨ prava stvar za vas! Kontaktirajte nas, dođite na ugodan chat uz piće i pridružite se našoj ekipi ;)

 
NAPOMENA: Sustav evidentira sve prijave članova, kako one izvršene tako i otkazane. U svrhu održavanja uspješnih volonterskih projekata, molimo da prijavu aplicirate samo ukoliko ste zbilja u mogućnosti na projektu sudjelovati.

Nisi prijavljen/a za volontiranje na ovom projektu.

Prijava na projekt nije moguća, skupljen je potreban broj volontera.